کمیته علمی

دکتر مرتضی سرگلزایی جوان
رئیس کمیته علمی

دکتر لیلا اسماعیلی
دبیر کمیته علمی

دکتر مینا قوی پور
متخصص هوش مصنوعی

دکتر سعدون عزیزی
عضو کمیته علمی

دکتر سیدجلال الدین
موسوی راد
متخصص هوش مصنوعی

دکتر میثم نظریانی
متخصص هوش تجاری و علوم داده

دکتر الهام فراهانی
عضو هیات مدیریه انجمن کامپیوتر ایران

مهندس عباس معاذاللهی
کارشناس علوم داده

مهندس وحید امیری
کارشناس کلان داده ها

مهندس طیبه امیری
عضو کمیته علمی