شورای سیاست گذاری

دکتر اسلام ناظمی
نماینده IEEE ایران و رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر وحید احمدی
ریاست IEEE ایران

دکتر مرتضی سرگلزایی جوان
نماینده مرکز نوآوری و شتابدهی برنا

دکتر محمدشهرام معین
معاون مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس نیلوفر کریمی آذر
نماینده جامعه رایانش ابری ایران

مهندس حسین ریاضی
نماینده کمیته ارتباط با صنعت IEEE

دکتر حمیدرضا پازُکی
نماینده IEEE