علاقه مندان فارغ از رشته و مدرک تحصیلی، در بازه زمانی مشخص شده می توانند اقدام به ثبت نام نمایند. ثبت نام به صورت تیمی انجام می شود، اما در مرحله نخست نیازی به ثبت اطلاعات همه اعضای تیم نیست و محدودیتی در تعداد اعضای هر تیم وجود ندارد. تیم ها یکی از حوزه های کاربردی چالش را انتخاب می کنند و تا زمان مقرر مهلت دارند ایده اولیه (طرح کسب و کار اولیه) خود را  ثبت نمایند. هر ایده در ارتباط با یک مجموعه داده و یک مسئله مشخص است. ضمنا مسئله مورد نظر می تواند توسط تیم طرح شود و از مجموعه مسائل رویداد نباشد.

خروجی مورد انتظار ایده آل از تیم های شرکت کننده، سیستم ها و سامانه های نرم افزاری است که به واسطه آن هوشمندسازی داده در حداقل یکی از سطوح مورد نظر فراهم شده باشد. با این حال نسخه دمو نیز مورد پذیرش است. سایر خروجی ها عبارتند از: گزارش های فنی، مقالات یا منابع علمی منتشر شده توسط تیم ها در راستای ایده، طرح کسب و کار/پروپوزال ایده، مستندات ارائه، ویدئوهای ارائه ایده، ویدئوهای آموزشی و پیاده سازی اولیه

شرایط پیش ثبت نام

شرایط داوری ایده ها و خروجی های مورد انتظار نهایی

همین حالا برای شرکت در رویداد ثبت نام کنید

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.